Enskilda designs, layouts, illustrationer eller ett all-inclusive-paket

Ingen skillnad om beställaren är ett internationellt företag eller ett innebandylag vid Landau Universität så tar jag mig an uppdraget med lika stort intresse.

Enskilda uppdrag kan vara allt från att uppdatera en existerande logo eller illustration till design och layout av en katalog.

All-inclusive paket är en skräddarsydd visuell helhetslösning för kommunikationsmaterial och riktlinjer hur de skall användas.

Även om skandinavisk design med sitt devis less is more är en bra utgångspunkt, så är det kundens behov, önskemål och målgrupp som i slutändan avgör hur resultatet skall se ut.

Ta kontakt och berätta om dina behov, målgrupp och önskemål.

anders@byra-anders.com
Tel +49 151 6121 8207

Design

Uppdrag: en ny eller uppdatera en befintlig logo, flyer, symbol m.m.
Slutprodukt: vektorgrafik- och bildfiler optimerade för tryck och digitalmedia och även som färdigtryckt

Om uppdraget är att uppdatera en befintlig design och originalet bara finns som tryck eller bildfil gör det inget. Se Rita av logotyper, konsttryck eller teckningar med vektorer Originaldesign av byrå Anders:

Logotyper förnyade av byrå Anders: Länk till Helsinfors stads tillgänglighetssymbolbank, it-gratis.com, konstgruppen finnfemfel, Clean Kalle och Ara's Bike & Parts

Layout

Uppdrag: katalog, flersidig prospekt, pamflett m.m.
Slutprodukt: PDF-filer optimerade för tryck och digitalmedia och även i önskad upplaga färdigtryckt

Förutom ren layout ingår självklart också bildbehandling och optimering av bildmaterial för tryck. Om originalfoton bara finns som fotokopia gör det ingenting, då digitaliserar, behandlar och optimerar jag dom för tryck.

Illustration

Uppdrag: nya eller uppdatera en befintliga illustrationer
Slutprodukt: vektorgrafik- och bildfiler optimerade för tryck och digitalmedia

Om uppdraget är att uppdatera en befintlig illustration och originalet bara finns som tryck eller bildfil gör det inget. Se Rita av logotyper, konsttryck eller teckningar med vektorer

Länk till Tutkimusmatka teknolandia's webbbutik

All-inclusive-paket

Uppdrag: en visuell helhetslöning som möter dina behov
Slutprodukt: ett samarbete som utvecklar din visuella helhetsbild utåt, alltefter dina behov och tiderna förändras.

Beroende på målgrupp, bransch och ekonomiska förutsättningar varierar behoven för visuell kommunikation och i vilken riktning den skall utvecklas.

Länkt till Alice Labs