Tänkte mig att bilden kan fungera bra som kvadratisk och möjligen i en ekram.