Enskilda design och layouts, illustrationer eller ett all-inclusive-paket

Ingen skillnad om beställaren är ett internationellt företag eller ett innebandylag vid Landau Universität så tar jag mig an uppdraget med lika stort intresse.

Enskilda uppdrag kan vara allt från att uppdatera en existerande logo eller illustration till design och layout av en katalog.

All-inclusivepaket är en skräddarsydd visuell helhetslösning för kommunikationsmaterial och riktlinjer hur de skall användas.

Även om skandinavisk design med sitt devis ”less is more” är en bra utgångspunkt, så är det kundens behov, önskemål och målgrupp som i slutändan avgör hur resultatet ska se ut.

Ta kontakt och berätta om dina behov, målgrupp och önskemål.

anders@byra-anders.com
Tel +49 151 6121 8207

Design

Uppdrag: en ny logo-design eller uppdatering av en befintlig logo, flyer, symbol m.m.
Slutprodukt: vektorgrafik- och bildfiler optimerade för tryck och digitalmedia och även som färdigtryckt

Läs mer

Om uppdraget är att uppdatera en befintlig design och originalet bara finns som tryck eller bildfil gör det inget. Se Rita av logotyper, konsttryck eller teckningar med vektorer

Originaldesign av byrå Anders:


Logotyper förnyade av byrå Anders:


Länk till Helsinfors stads tillgänglighetssymbolbank, its-gratis.com, konstgruppen finnfemfel, Clean Kalle och Ara’s Bike & Parts

Layout

Uppdrag: katalog, flersidig prospekt, pamflett m.m.
Slutprodukt: PDF-filer optimerad för tryck och digitalmedia och även i önskad upplaga färdigtryckt

Läs mer

Förutom ren layout ingår självklart också bildbehandling och optimering av bildmaterial för tryck. Om originalfoton bara finns som fotokopia gör det ingenting, då digitaliserar, behandlar och optimerar jag dom för tryck.

Illustration

Uppdrag: nya eller uppdatering av befintliga illustrationer
Slutprodukt: vektorgrafik- och bildfiler optimerade för tryck och digitalmedia

Läs mer

Om uppdraget är att uppdatera en befintlig illustration och originalet bara finns som tryck eller bildfil gör det inget. Se Rita av logotyper, konsttryck eller teckningar med vektorer

Länk till Tutkimusmatka teknolandia’s webbbutik

All-inclusivepaket

Uppdrag: en visuell helhetslösning som möter dina behov
Slutprodukt: ett samarbete som utvecklar din visuella helhetsbild, enligt dina behov och alltefter hur tiderna (och trenderna) förändras

Läs mer

Beroende på målgrupp, bransch och ekonomiska förutsättningar varierar behoven för visuell kommunikation och i vilken riktning den ska utvecklas.

Ibland räcker det med design och layout av logo och internetsida, i andra fall utvecklar det sig till flerårigt samarbete för att kommunicera bilden av företaget utåt.

Länkt till Alice Labs