Tycker du webbsidor är krångliga?

Ja! Webbdesign skall framför fokusera på att webbsidor är lätt att använda och innehålla relevant information.

Ja! Det är viktigt att min webbsida har en webbdesign som är visuellt tilltalande, men de visuella lösningarna bör vara innehållsmässigt motiverade och inte sluka upp besökares mobildatapaket.

Ja! Jag vill få genuin och personlig hjälp och en specifik manual för just min webbsida, som gör det möjligt för mig själv att uppdatera och underhålla min webbsida.

Ja! Därför vill jag anlita någon som sköter om webbdesign, uppdatering och tekniskt underhåll.

“Ja, dann ist Anders genau der Richtige!”, som man säger i Tyskland.

(Ja, då är Annorlunda precis den riktiga!)

anders@byra-anders.com
Tel +49 151 6121 8207

Basic

Målgrupp: företag, föreningar, organisationer m.m.
Egenskaper: informativ och lättläst med visuella inslag

Läs mer

Webbsidan fungerar som en kompletterande informationskanal och uppdateras sällan.

Rekommenderat avtal är inklusive uppdatering och tekniskt underhåll.

Desktopversion:

Mobilversion:

alice-labs.com

Portfolio

Målgrupp: designer, fotografer, konstnärer, hantverkare m.m.
Egenskaper: fokus på det visuella och bilde

Läs mer

Webbsidan är den huvudsakliga marknadsföringskanalen och uppdateras ofta eller relativt ofta.

Rekommenderade paketlösningar:

  • Manual för att utföra uppdateringar själv + köp av tekniskt underhåll och personlig support
  • Manual för att utföra uppdateringar och tekniskt underhåll själv + köp av personlig support

Desktopversion:

Mobilversion:

finnfemfel.org

Löpande uppdateringar – Blog

Målgrupp: föreningar, organisationer, företag, bloggare m.m.
Egenskaper: nyheter, information och bidrag med visuella inslag

Läs mer

Webbsidan är den huvudsakliga kanalen att informera, medlemmar, följare, kunder m.m. och nyheter / bidrag publiceras dagligen eller veckovis.

Jag kan erbjuda möjlighet att uppdatera din webbsida via e-mail eller din Facebook och Instagram via din webbsida.

Rekommenderade paketlösningar:

  • Manual för att utföra uppdateringar själv + köp av tekniskt underhåll och personlig support
  • Manual för att utföra uppdateringar och tekniskt underhåll själv + köp av personlig support

Mobilversion:

Desktopverions:

towers-baskteball.de

Individuell manual för din sida

Målgrupp: Du som uppdaterar din sida ofta
Egenskaper: Visuella instruktioner hur du genomför uppdateringar och tekniskt underhåll på just din webbsida

Les mer

Beroende på dina behov utarbetar jag en manual just för dig och din webbsida. Manualen uppdateras alltefter dina behov utvecklas och användargränssnitt uppdateras.

Exempel på paketlösningar med manual + avtal för en tjänster:

  • Manual för att utföra uppdateringar själv + avtal för tekniskt underhåll och personlig support
  • Manual för att utföra uppdateringar och tekniskt underhåll själv + avtal för personlig support