Imprint

Enligt § 5 TMG (Telemediengesetz)
byrå Anders
Oskar Lindström
Kiefernweg 1, 67434 Neustadt an der Weinstrasse

Kontakt

Oskar Anders Lindström
Kiefernweg 1, 67434 Neustadt an der Weinstrasse
Tel 0151 6121 8207
anders@byra-anders.con
www.byra-anders.com

Skattnummer: 782/5690/3518

Ansvarig för innehållet enligt § 55 Abs 2 RStv:
Oskar Lindström
Kiefernweg 1, 67434 Neustadt an der Weinstrasse

Innehåll & design: byrå Anders, Oskar Anders Lindström

Ansvarighet för innehåll

Innehållet på våra sidor skapades med stor omsorg. Vi kan dock inte garantera att innehållet är korrekt, fullständigt och uppdaterat. Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med avsnitt 7.1 i den tyska telemedialagen. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller till forskningsförhållanden som tyder på olaglig aktivitet. Skyldigheterna att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är emellertid endast möjligt från det att vi blir medvetna om en specifik juridisk kränkning. Så snart vi blir medvetna om sådana kränkningar tar vi bort detta innehåll omedelbart.

Ansvarighet för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har någon påverkan på. Av detta skäl kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagliga överträdelser när länken skapades. Inget olagligt innehåll kunde ses när länken skapades. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis för en överträdelse. Så snart vi blir medvetna om juridiska kränkningar tar vi bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och arbetena på dessa sidor skapade av webbplatsoperatören är underkastade tyska upphovsrättslagar. Duplicering, bearbetning, distribution och all slags användning utanför gränserna för upphovsrätten kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna sida är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. Såvitt innehållet på denna sida inte skapades av operatören respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje parter är markerade som sådana. Om du ändå blir medveten om en intrång i upphovsrätten, vänligen meddela oss. Så snart vi blir medvetna om juridiska kränkningar tar vi bort sådant innehåll omedelbart.